UE teknik på IBC

UE teknik har alltid varit i framkant med ny teknik. Många gånger är vi med i utvecklingsprojekt och tar fram ny teknik men håller oss alltid uppdaterade på vad som i övrigt händer i branschen. I år besökte vi IBC i Amsterdam där ca 1000 utställare för både radio och TV fanns närvarande. Samtidigt fick vi tillfälle att träffa många av våra leverantörer som vi samarbetar med och stärker därmed vår möjlighet att ge våra kunder bästa möjliga service och produkter.