Digitala möten – en ny vardag

I Coronatider blir digitala möten och sändningar allt vanligare, och nödvändiga. Med digitala mötesverktyg går det att genomföra större möten på ett säkert sätt, både ur demokratiskt synvinkel samt ur smittosynpunkt. UE teknik AB kan hjälpa dig med kunskap och teknik så att du kan koncentrera dig på mötet och …

Läs mer