UE teknik levererar speakerstöd till Vasaloppet

UE teknik fortsätter att leverera speakerstöd till Vasaloppet. Sedan 2006 har vi arbetat med arenaproduktionen i samband med Vasaloppsveckan. Här producerar vi informationsjinglar, musikinslag, reklam och annan information. Detta skickas ut till 13 olika platser i form av startplatser, kontroller och målet via ett egenutvecklat speakerstöd. I systemet kan vi schemalägga reklam och jinglar under hela veckan. På det viset får alla speakrar rätt information vid rätt tid och plats. Systemet utvecklas kontinuerligt efter önskemål av speakrar och organisation. Nu kör vi igång 2023 års Vasaloppsvecka.