Radio

Radio är ett av UE tekniks kärnverksamheter. Vi arbetar både med FM radio, länkkommunikation samt komradiosystem.

FM sändare för Broadcast
Behöver du FM sändare är vi återförsäljare av bla. RVR:s FM sändare. Här erbjuder sändare från 30 W till flera kilowatt.  Vi utför kompletta installationer med antenner, kablar och sändare där vi mäter in samtliga delar så att de uppfyller gällande krav från PTS. Tex. är det idag krav på att både uppfylla deviationskraven på 75 kHz samt Power MPX på max 0 dBr. 

Datalänkar
Behöver du datakommunikation över kortare eller längre avstånd är radiolänkar ett bra alternativ.  Med moderna radiolänkar kan man överföra data i mycket höga hastigheter med hög kvalitet och säkerhet. Vi arbetar både med licensfria och licensierade datalänkar.

Komradio
Komradiosystem är fortfarande ett effektivt sätt att kommunicera snabbt och enkelt mellan flera personer inom en organisation. Med moderna digitala radioapparater kan man förutom krypterad talkommunikation erhålla funktioner som GPS positionering, datakommunication, fjärrstyrning och alarmfunktioner.
Vi använder oss främst av ICOM:s utrustning men jobbar även med andra märken. Vi saluför Aerials antenner för säker drift.

Installation och Service
UE teknik AB har kompetens och utrustning för att utföra service och installation av din radioutrustning.

Kontakta oss för vidare diskussion.