UE teknik levererar FM sändningar till flygfest i Uppsala

UE teknik fick uppdraget att leverera tillfälliga FM sändningar i samband med flygfesten i Uppsala. Över 150 000 besökare kom till festen som var en logistisk utmaning för arrangörerna. Därför erbjöds information via FM sändningar till alla köande bilister. Kravet var att sändningarna skulle höras ca 3 mil både söder och norr om Uppsala längs E4:än. UE teknik monterade en tillfällig FM sändare i centrala Uppsala på 500 W på ett högt tak vilket gjorde att sändningarna hördes vida omkring. Vi länkade ljudet från flygplatsen via digitala AEQ ljudkodare där försvaret satte upp speciella datalänkar på flygfesten. När 150 000 besökare gjorde att mobilnäten slogs ut kl 9 på morgonen men FM radion fungerade ändå.