Digitala STL länkar för radio

STL (Studio Transmitter Link) har på senare år blivit ett problem för många radiostationer där de gamla länktillstånden på 1,4 GHz inte förlängs. Det innebär oftast att ny teknik måste tillämpas då det inte finns något direkt ersättningsband för de gamla länkarna.

I de fall det är fri sikt ersätter vi oftast förbindelserna med nya radiolänkar på högre frekvenser men i de fall där det inte är möjligt använder vi någon form av internetförbindelse. I båda fallen digitaliserar vi förbindelsen och resultatet blir ett klarare och bättre ljud.

Kontakta oss så diskuterar vi vilken typ av förbindelse som passar bäst för er radiostation.