Power MPX

Sedan 2011 har PTS skrivit in kravet om Power MPX i sändningstillståndet för nya sändninstillstånd på FM bandet. Kravet innebär att förutom att den maximala deviationen på 75 kHz att Power MPX inte får överstiga 0 dBr enligt ITU-R BS.412-9.
Det är dock inte förrän det sista åren som PTS i praktiken börjat kontrollera att radiostationer följer dessa bestämmelser. Anledningen är att digitala ljudprocessorer möjliggjort högre energitäthet inom kanalen samtidigt som förtätningen av FM stationer kräver att varje station strikt håller sig inom sin kanal med minimala överhörningar.

Vi får nu in allt fler rapporter om stationer som får påpekande från PTS att man ligger över den tillåtna nivån på 0 dBr och som därmed måste justera ner nivån. För att göra detta utan att förlora för mycket i ljudnivå krävs att man har en bra ljudprocessor samt mätutrustning för detta. UE teknik kan hjälpa dig att mäta in din station samt om så behövs justera ner nivån till tillåten nivå.

Kontakta oss för mer information