Ny studio till Radio Lidköping

I veckan levererade och installerade vi en ny studio till Radio Lidköping. Mixern är en digital AEQ Forum Split mixer med AOIP modul för AES67/Dante. Till det en NetBox 8 som utläggningsmatris. Studion blir en kombinerad självkör studio och kontrollrum med separat studio. P-o Gustavsson är med under installationen.

Urban Eriksson tillsammans med Peter Howarth från AEQ.

Installationen är en konceptlösning som UE teknik AB tagit fram och som passar svenska radiostationer. Med IP lösningar blir produktionen enkel och flexibel.