Många justeringar av Power MPX på FM sändare

Tillsynen av hur landets radiostationer följer kraven på deviation och Power MPX fortsätter att ske av PTS. Vi kan hjälpa er station med injustering av process och sändningskjedja så att ni uppfyller kraven enligt ITU-R BS.412-9. Tänk på att för att säkert uppfylla kraven krävs att man mäter på den utsända signalen från sandaren och att det inte räcker med att aktivera funktionen för Power MPX i processorn.

Bilden här visar exempel på en station som inte uppfyller gällande regler.

Kontakta oss så hjälper vi er.