Digitala möten – en ny vardag

I Coronatider blir digitala möten och sändningar allt vanligare, och nödvändiga.

Med digitala mötesverktyg går det att genomföra större möten på ett säkert sätt, både ur demokratiskt synvinkel samt ur smittosynpunkt.

UE teknik AB kan hjälpa dig med kunskap och teknik så att du kan koncentrera dig på mötet och inte tekniken.

Ska mötet vara offentligt kan vi livestreama mötet samt ordna så att allmänheten kan ställa frågor och interagera utan speciell utrustning.

Kontakta oss så tar vi fram en lämplig lösning för dig.

Mora kommunfullmäktige höll sitt första möte digitalt den 23 nov.